UPPDRAG

NÅGRA TYPISKA UPPDRAG
– Mätning av ljudisolering i byggnader, mellan olika rum
– Mätning av stegljudsisolering
– Mätning och analys av helroppsvibrationer i maskiner och byggnader
– Mätning av buller i bostäder och industrier
– Mätning av lokalers akustik, efterklangstid
– Beräkning och åtgärder av lokalers akustikmiljö
– Akustiklösningar på ljudstudios och lyssningsrum