Startsida

          Välkommen till ergoJob 

Vi utför konsultuppdrag inom akustik och vibrationsområdet. Mätning och analys av buller och vibrationer – förslag på akustiklösningar i lokaler, studios, lyssningsrum. Ljud- och vibrationsisolering av maskiner och utrustningar. Ljudisolering av byggnader och maskiner.