Mätteknik – Analyser


Vi utför mätningar av buller – vibrationer – efterklangstid i lokaler – ljudisolering – industribuller – maskinbuller – fordonsbuller – miljöbuller – frekvensanalyser och olika beräkningar. Presentation av resultat i olika diagram och enligt standarder