Akustik – Ljudisolering


Akustik är läran om ljud, främst hörbart ljud. Ljud är små vibrationer och i en vidare mening omfattar begreppet även lågfrekvent ljud (infraljud) och högfrekvent ljud (ultraljud) även om dessa inte kan uppfattas med hörseln. Både buller och välljud behandlas inom akustiken.

Vi utför mätningar och åtgärdsförslag inom akustikområdet:
– Byggnadsakustik – ljudisolering, stegljudsisolering, lokalers ljudabsorption
– Studios/lyssningsrum – Anpassade akustiklösningar för musik, tal, skollokaler, industrilokaler, kontrollrum, konfidentiella möten etc.


Mätning av ljudisolering av mobilt kontrollrum